Αρχική » Χρήσιμες Διευθύνσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, Τηλ. 210 344 2000, www.minedu.gov.gr

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Αχαρνών 417, 11143 Αθήνα, Τηλ. 210-2599300, Φαξ 210-2531420, www.neagenia.gr

 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ)

Λυσικράτους 14, 10558 Αθήνα , Τηλ. 210-3254385-9, 210-3726300, Φαξ 210-3221863, www.iky.gr

 

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΔΟΑΤΑΠ)

Αγίου Κωνσταντίνου 54, Αθήνα, Τηλ. 210-5281000, www.doatap.gr

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διεύθυνση Κληροδοτημάτων - Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων, Χρ. Λαδά 6, 6ος όροφος, Τηλ. 210-3689132-4

Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τηλ. 210-3689038