Αρχική » Οργάνωση και Λειτουργία

Στόχοι του Προγράμματος

Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η κατάρτιση εξειδικευμένων μεταφραστών, ώστε η χώρα μας να ανταποκριθεί στις σύγχρονες, σύνθετες απαιτήσεις της πολύγλωσσης Κοινωνίας της Πληροφορίας και της παγκοσμιοποίησης.

Το Πρόγραμμα επιδιώκει επίσης να αναπτύξει τη θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών και να συμβάλει στην προαγωγή της Επιστήμης και της Έρευνας, παράγοντας νέα γνώση και μεθόδους στο χώρο της Μετάφρασης και της Μεταφρασεολογίας.

Ως Πρόγραμμα που απευθύνεται κυρίως σε αποφοίτους φιλολογικών τμημάτων, καλλιεργεί και εμβαθύνει στην πρακτική της λογοτεχνικής μετάφρασης με στόχο την υψηλού επιπέδου κατάρτιση μεταφραστών λογοτεχνικών κειμένων.

Η όλη λειτουργία του Προγράμματος βασίζεται στη διατμηματική συνεργασία και την αναδεικνύει.