Αρχική » 1998-2012: Αρχείο ΔΠΜΣ

H διατμηματική συνεργασία για τη μετάφραση άρχισε με την οργάνωση και λειτουργία του ΔΔΠΜΣ Μετάφραση-Μεταφρασεολογία, το 1998. To Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μετάφραση-Μεταφρασεολογία (1998-2010) ιδρύθηκε ως  συνεργασία

  • του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήματα Αγγλικής/Γαλλικής/Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας), και
  • του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας)

Επιστημονική υπεύθυνη του Προγράμματος ήταν και παραμένει ως σήμερα η καθηγήτρια (ομότιμη πλέον) του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας κ. Τατιάνα Τσαλίκη-Μηλιώνη, ενώ Πρόεδροι της ΕΔΔΕ του ΔΔΠΜΣ Μετάφραση-Μεταφρασεολογία διετέλεσαν -εκτός από την επιστημονική υπεύθυνη  κ. Τσαλίκη -Μηλιώνη (1998-2006), η καθηγήτρια του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας κ. Φρειδερίκη Μπατσαλιά (2006- 2008), και η καθηγήτρια του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας κ. Μαρία Σιδηροπούλου (2008 -2010).

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος οργανώθηκαν ημερίδες, διαλέξεις και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις με εισηγητές διακεκριμένους επιστήμονες από το χώρο της μετάφρασης ενώ στο πλαίσιο των εργαστηρίων μετάφρασης, το Πρόγραμμα συνεργάστηκε με εκδοτικούς οίκους της Ελλάδας και του εξωτερικού, προκειμένου να εκδώσει τη μεταφραστική παραγωγή των σεμιναρίων - με επιμέλεια του επιβλέποντος καθηγητή.